“Varaktigheten av infektionsförvärvad immunitet förblir dåligt insatt och kan påverkas av akuta nya varianter”

Ovaccinerade människor är mer än dubbelt så stor risk att återinfekteras med Covid-19 som de helt vaccinerade, sade en studie från Centers for Disease Control and Prevention på fredagen.

Byrån sa att fyndet stöder sin rekommendation “att alla berättigade personer erbjuds Covid-19-vaccination, oavsett tidigare SARS-CoV-2-infektionsstatus.”

Vissa amerikanska politiker, inklusive senator Rand Paul, har tidigare sagt att de inte planerar att ta ett Covid-19-vaccin på grund av deras naturliga immunitet från tidigare infektion.

Den nya studien baserades på 246 vuxna i Kentucky som återinfekterades i maj och juni i år efter att tidigare ha smittats 2020.

De jämfördes med 492 “kontroller” som matchades efter kön, ålder och tidpunkt för det första positiva testet.

Analysen visade att ovaccinerade var 2,34 gånger så stor risk att återinfekteras jämfört med personer som var fullständigt vaccinerade med vaccinerna Pfizer, Moderna eller Johnson & Johnson.

Varaktigheten av infektionsförvärvad immunitet förblir dåligt förstådd och kan påverkas av akut av nyare varianter, sade tidningen.

Till exempel har laboratoriestudier visat att blodprov från personer som tidigare smittats med den ursprungliga Wuhan -stammen hade dåliga antikroppssvar mot beta -varianten som först identifierades i Sydafrika.

En av begränsningarna i studien är att den genomfördes innan Delta blev den dominerande stammen i USA.